پانزده جلسه آموزشی منبطق با سرفصل دانشگاهی

مدرس: حمید مسعودی

با توجه به عدم تشکیل کلاس‌های حضوری، تلاش کردم، مباحث درس «روش تحقیق در اقتصاد» را با کیفیت صوت و تصویر مناسب تهیه و در «آپارات» آپلود نمایم. در زیر لینک دریافت فیلم‌ها آورده شده است:

🔸 جلسه 1/15: مقدمه و کلیات روش تحقیق در اقتصاد

https://www.aparat.com/v/AWd7q

🔸 جلسه 2/15: تقسیم‌بندی انواع پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/4VZEh

🔸 جلسه 3/15: جایگاه پژوهش در علم اقتصاد

https://www.aparat.com/v/Bl4eH

🔸 جلسه 4/15: طرح پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/OlPyz

🔸 جلسه 5/15: مراحل کلی انجام پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/NP96v

🔸 جلسه 6/15: انتخاب موضوع در پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/xqAIo

🔸 جلسه 7/15: بیان مسئله در پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/ndw1z

🔸 جلسه 8/15: اهداف و سؤالات در پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/JmvC4

🔸 جلسه 9/15: تدوین فرضیه در پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/Y4dnb

🔸 جلسه 10/15: طراحی پرسشنامه در پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/tvW3s

🔸 جلسه 11/15: نمونه‌گیری در پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/ncoZd

🔸 جلسه 12/15: آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/P41Xp

🔸 جلسه 13/15: مشاهده، مصاحبه و مرور اسناد در پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/Du3BC

🔸 جلسه 14/15: اقتصاد آزمایشگاهی و اقتصاد فازی

https://www.aparat.com/v/rJ5gU

🔸 جلسه 15/15: راهنمای تدوین گزارش و انتشار پژوهش اقتصادی

https://www.aparat.com/v/2ZKUE

لینک‌های فوق، با کیفیت‌های متفاوت است. با مراجعه به لینک‌ها از هر فرمتی که تمایل داشتید دانلود و استفاده کنید یا به صورت آنلاین با اینترنت نیم‌بها تماشا کنید.

همچنین از آنجا که می‌توانستم تمرکز بیشتری بر تدریس داشته باشم، محتوای بیشتری در فیلم‌ها گنجانده شده است. امیدوارم با اینکار توانسته باشم، کمک کوچکی به جامعه دانشگاهی کرده باشم.

اگر مفید بود، برای دانشجویان و پژوهشگران اقتصادی، ارسال کنید.