پانزده جلسه آموزشی منبطق با سرفصل درسی
مدرس: حمید مسعودی
از آنجا که امکان تشکیل کلاس‌های حضوری فراهم نیست، درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» با کیفیت صوت و تصویر مناسب ضبط و در «آپارات» آپلود گردید. به این صورت به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. لینک دریافت فیلم‌ها با کیفیت‌های متفاوت:
🔸 جلسه 1/15: چیستی مسئله اجتماعی
https://aparat.com/v/zGFpJ
🔸 جلسه 2/15: رویکردهای نظری به مسائل اجتماعی؛
https://aparat.com/v/ObKlJ
🔸 جلسه 3/15: رویکرد نظری آسیب‌شنـاسی اجتماعی
https://aparat.com/v/a4zZW
🔸 جلسه 4/15: رویکرد نظری بی‌سازمانی اجتماعی
https://aparat.com/v/ro6Sf
🔸 جلسه 5/15: رویکرد نظری تضاد ارزش‌ها
https://aparat.com/v/otHw5
🔸 جلسه 6/15: رویکرد نظری رفتار انحـرافی
https://aparat.com/v/wPoqM
🔸 جلسه 7/15: رویکرد نظری برچسب‌زنـی
https://aparat.com/v/YVFD2
🔸 جلسه 8/15: رویکرد نظری نظریـه انتقادی
https://aparat.com/v/xAYNw
🔸 جلسه 9/15: رویکرد نظری برساخت‌گرایی اجتماعی
https://aparat.com/v/283qV
🔸 جلسه 10/15: پژوهشگری در شناخت مسائل اجتماعی
https://aparat.com/v/JquTN
🔸 جلسه 11/15: نظام شبکه‌ای در شناخت مسائل اجتماعی
https://aparat.com/v/mTloY
🔸 جلسه 12/15: شبکه ذینفعان در آسیب‌های اجتماعی
https://aparat.com/v/SXzea
🔸 جلسه 13/15: حل مسئله اجتماعی، چرایی و چگونگی
https://aparat.com/v/61Qzy
🔸 جلسه 14/15: رویکردهای مداخله‌محور در حل مسائل اجتماعی
https://aparat.com/v/S9NOB
🔸 جلسه 15/15: مروری بر مهم‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی ایران
https://aparat.com/v/w7HQk
از آنجا که امکان مدیریت مباحث در هر درس فراهم بوده است، محتوای بیشتری ارائه شده و در انتهای هر درس یک تمرین عملی نیز از دانشجویان خواسته شده است. امیدوارم با اینکار توانسته باشم، کمک کوچکی به جامعه دانشگاهی کرده باشم. اگر مفید بود، برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های مسائل اجتماعی، مددکاری، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و سایر رشته‌های مرتبط، ارسال کنید.