کارگاه‌ها

ردیف مؤسسه/دانشگاه عنوان کارگاه/دوره تعدادساعت تاریخ لینک‌ها (به زودی… )
1 شهرداری مشهد آموزش اینفوگرافی و مصورسازی 4 1397 دریافت فیلم
2 جهاد دانشگاهی آموزش نرم‌افزار PREZI 4 1397 دریافت فیلم
3 شهرداری مشهد آموزش نرم‌افزار PREZI 4 1397 دریافت فیلم
4 شهرداری مشهد شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی و تبلیغات 16 1397 دریافت فیلم
5 شهرداری مشهد توانمندسازی اعضای شورای اجتماعی محلات مشهد 16 1397 دریافت فیلم
6 دانشگاه فردوسی آموزش اینفوگرافی و مصورسازی 4 1396 دریافت فیلم
7 آستان قدس رضوی شیوه‌های نوین افکارسنجی 4 1396 دریافت فیلم
8 شهرداری مشهد راهکارهای جلب مشارکت مردم در مشارکت همگانی 16 1396 دریافت فیلم
9 استانداری خراسان رضوی پیوست‌نگاری فرهنگی 2 1395 دریافت فیلم
10 جهاد دانشگاهی مهارت‌های منبع‌نویسی 2 1394 دریافت فیلم
11 مؤسسه نوید پویش اشتغال­زایی در علوم اجتماعی 2 1394 دریافت فیلم
12 جهاد دانشگاهی پیمایش‌های تحت وب 2 1393 دریافت فیلم
13 کمیته امداد امام خمینی آموزش نرم‌افزار SPSS 16 1392 دریافت فیلم